Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Szülői értekezlet

A szülői értekezletek témái:

1.Statisztika – eredményesség – felsőbb évfolyamokon


2. Házirend főbb pontjai

-Telefonhasználat tilos az órákon, felelősséget nem tudunk vállalni az értékekért.

- Igazolatlan órák következményei

- Csengetési rend

- Igazolások

- Szülő egy tanévben 3 napot igazolhat!

 

3. Órarend


4. Étkezési lehetőség


50 %-os normatív étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik az iskolák 7-13. osztályaiban tanulnak, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek; illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő fogyatékkal élő gyermekek, tartósan beteg tanulók, továbbá a három vagy  háromnál több gyermeket nevelő családok gyermekei.

Minden estben igazolni kell a megfelelő dokumentumokkal!

A következők jöhetnek szóba az igazolásnál: rehabilitációs bizottsági szakvélemény, szakorvosi vélemény, családi pótlék igazoló lap, fizetési bizonylat vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságról szóló igazolás.

 

5. Törvényi változások:


Tankötelezettség: A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a

a tanuló a 16. életévét betölti ! Tehát nem a 16. születésnapjáig.


6.. Továbbtanulási lehetőségek


Szakiskolai végzettséggel 2 év alatt érettségit szerezhet a tanuló


7. A tanév rendje:


Megfelelő menüpont alatt.

 

 

 Szeptember elején érvényes bőrgyógyászati illetve tüdőszűrő leletét minden tanuló köteles behozni az egészségügyi kiskönyvhöz

 Betegség esetén az igazolást az azt követő első iskolai napon mutassák be, mivel ennek hiányában a gyakorlatokon a diák nem vehet részt. Gyakorlatról való hiányzás igazolására csak táppénzes igazolást fogadunk el!

 

Jó tudni!!!!

Meddig tanulhat a gyerek nappali tagozaton?

A tanuló 25 éves korág tanulhat nappali tagozaton

1 Megállapította: 2012. évi LXXI. törvény 1. § (3). Hatályos: 2012. IX. 1-től. Módosította: 2012. évi CCXV. törvény 44. § 11.

2 Megállapította: 2012. évi CCXV. törvény 20. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.