Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Erasmus+

Erasmus+ pályázat

021-1-HU01-KA122-VET-000017319

A projekt címe: Oktatók továbbképzése a duális szakképzés javításáért

Támogatás: 38 050 EUR

Miért pályáztunk?

Iskolánknak még nem volt nyertes pályázata, de a fenntartó más intézményei már nyertek pályázatot és évek óta csak irigykedünk rájuk, de nem adjuk fel hiszen mi is szeretnénk az "Erasmus" élményt átélni. Szükségleteink között régóta szerepel már, hogy nyissunk a világra, vagyis építsünk ki kapcsolatokat, ahová tanáraink is kiutazhatnak új ismeretek gyűjteni. Diákjainknak is szüksége lenne, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon kipróbálják magukat. Ebben a pályázatban nem terveztünk diákmobilitást, mert első lépésként az oktatók tapasztalatai alapján fogunk egy lehetséges jövő évi új pályázatot majd megtervezni, amiben lesz diákmobilitás is. Először meg kell ismernünk a feltételeket, körülményeket, a partnert. Az új szakmai követelmények megjelenése jó okot ad a tovább fejlődésre, hiszen új igényeknek kell megfelelni oktatóinknak. Erre alapozva és ajánlás alapján jutottunk el az olasz partnerig. A fogadó félnek több éves tapasztalata van mind az oktatók, mind a diákok fogadása, mobilitása területén

Célunk: A cél, hogy az oktatók felfrissítsék és kiegészítsék szakmai ismereteiket, ezáltal a diákjaink magasabb színvonalú oktatásban fognak részesülni. A duális képzőhelyek oktatói és az iskolai oktatók közös tanulmányútja lehetőséget teremt a közös ismeretek elsajátítására, azonos tudáselemekkel gazdagodni, azonos szemléletet kialakítani egy-egy szakmai kérdésről. Fontos cél a duális képzők és az iskola közötti kapcsolatok kiépítése, közös elvárásrendszer megfogalmazása, a folyamatos kommunikáció módszereinek lefektetése. A közös tanulmányút során szakmai kommunikációt kialakítani, megbeszélni a problémákat, közösen keresni a megoldásokat, egy hálózatosodási folyamatot is elindíthat, amibe olyan oktatók és gyakorlati képzőhelyek oktatói is bevonódhatnak, akik nem vettek rész a mobilitáson. A közös kommunikáció megfelelő módjának kialakítását is várjuk, mint hozzáadott értéket. Új oktatási segédanyagok létrejöttét, melyet a tanulóink és más oktatóink is jól tudnak hasznosítani.

Tervezett eredmények: Eredményeink lesznek: új szakmai ismertek elsajátítása, szakmai kompetenciák fejlesztése bemutató órák megtartásával a tanulóink szakmai tudása is növekszik segédanyagok elkészítésével, új színesebb háttér áll rendelkezésre a tanulóknak és oktatóknak közös hálózat kialakításával kialakul egy egyedi kommunikáció az iskolai oktatók és a vállalti oktatók között online mobilitáson való részvétel után látják az oktatók ennek a lehetőségét és módszertanát egy olasz fogadó fél szempontjából részvétel után a motiváció és az igényesség is erősödik a kollégákban saját szakmai munkájukban a konkrét példák, tapasztalatok újabb követelményeket támasztanak majd az oktatókkal és a diákokkal szemben innováció alakulhat ki az új szakmai ismertek végett, kíváncsivá válhat oktató és diák arra, hogy egy-egy témakört mélyebben tanulmányozzon.