Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény benntartózkodásának rendje (nyitvatartási idő)


Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az intézmény vezetője vagy vezető-helyettesei heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető köteles a saját helyettesítéséről gondoskodni.
a) Az intézmény – tanítási időtől független – hivatalos munkaideje:
Munkanapokon: 7:30 órától 15:00 óráig, esti tagozat esetén 20:00 óráig.
b) A technikai dolgozók munkaideje:
Munkanapokon: 7:45 órától 14:00 óráig
Az iskolai szünetekben az ügyeleti nap a szerda: 9:00 – 12:00.
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg.
Az alkalmazottak munkaköri leírásait a vezető-helyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden alkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa tartja.

 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei

 

 • Nándorfehérvári Diadal Emléknapja (július 22.)
 • Tanévnyitó ünnepség
 • Október 6- megemlékezés
 • Gólyaavató
 • Október 23-i megemlékezés
 • Reformáció napja (október 31.)
 • november 13 – a magyar nyelv napja
 • Esély-vendéglátó kupa
 • Erzsébet-napi gála
 • Hálaadás napja (november 28.)
 • Mikulás napi kavalkád
 • Luca napi vásár
 • Iskolai Karácsony
 • Szalagavató, szalagtűző bál
 • Kommunizmus áldozataira emlékezés
 • Március 15 üzenete
 • Emlékezés a Holocaust áldozataira
 • Tolerancia napok
 • Majális
 • Pedagógus napi köszöntő
 • Ballagási ceremónia
 • Sportnap
 • Tanévzáró ünnepség
 • Nemzeti összetartozás napja
 • Trimeszterzáró bulik

Az iskolai ünnepségeink kezdőpontja alkalomtól függően változó.
Az iskolai ünnepségeken – akik nem vesznek részt aznap gyakorlaton - elegáns öltözetben kell megjelenni.
Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időpontját a tanév rendje alapján az iskola éves munkaterve határozza meg. A rendezvények szervezésével, az ünnepi műsor összeállításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a felelősök megnevezésével a munkaterv határozza meg.
Az iskolai ünnepség napján általában rövidített órával biztosítjuk a tanórák megtartását.


 A szakmai évfolyamok hagyományai

 • Pályaválasztási rendezvények (kiállítások, szakmai bemutatók)
 • Szakmai vizsgakiállítás
 • Múzeumi világnap (szentendrei falumúzeummal közös rendezvény)
 • Mesterségek ünnepe
 • Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázaton való részvétel
 • Nemzetek Karácsonya

Kulturális rendezvények állandó szereplője az iskola

Az adott évre tervezett ünnepélyek, megemlékezések időrendje
Az intézmény éves programjában augusztus 30-ig – a tantestülettel egyeztetve – rögzítjük az adott évre tervezett ünnepélyek, megemlékezések időrendjét.
Ünnepi megemlékezések:

 • Reformáció napja
 • Hálaadás napja
 • Nándorfehérvári diadal emléknapja