Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A hétvégi házi feladatok, illetve a dolgozatírások szabályozása a Pedagógiai Programban található és olvasható.

A hétvégi házi feladatok, illetve a dolgozatírások szabályozása a Pedagógiai Programban található és olvasható.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

Az otthoni felkészüléshez a következő típusú házi feladatok adhatók:
írásbeli házi feladat
szóbeli házi feladat (tananyag vagy vers, memoriter)
gyűjtő- illetve kutatómunka
esszé
projekt
tárgyak
csoportos munkák
A házi feladatoknak mindenféleképpen az otthoni gyakorlást, valamint a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítését kell szolgálnia.
A házi feladatokat a tanulók számára egyértelműen jelöljük ki és lehetőség szerint ellenőrizzük, hogy az a tanulók által rögzítésre került.
A tanulók képességei alapján differenciált házi feladatok kijelölésére is sor kerülhet.
Házi feladatot csak az aznapi tanórák anyagához kapcsolódóan lehet adni.
A házi feladatok mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók órarendjét és más tantárgyakból már kijelölt házi feladatok mennyiségét – a pedagógus tájékozódjon kollegáktól illetve a tanulóktól a már aznap előző tanórákon megkapott házi feladatokról.
 Szóbeli házi feladatnak csak olyan tananyag adható, amely a tanórán megbeszélésre, feldolgozásra került / a tanulást segítő vázlat készült hozzá / a lényeg aláhúzással kiemelve lett.
Az írásbeli házi feladat tartalma kapcsolódjon a tanóra anyagához.
 Versek, memoriterek tanulására minimum egy hét álljon rendelkezésre.
A gyűjtő- illetve kutatómunkát igénylő házi feladatoknál előzetesen tájékozódjon a pedagógus, hogy ténylegesen megvalósítható-e a kijelölt feladat; az ilyen jellegű házi feladatok elkészítésére minimum három nap álljon rendelkezésre.
 Lehetőséget biztosítunk szorgalmi és önként vállalt házi feladatok elkészítésére.
Tanév közbeni több napból álló szünidőre (őszi, téli, tavaszi szünet) nem adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat.