Igazgató – Molnár Szabó László

Közismereti igazgatóhelyettes – Ötvös Mária

Szakképzési és gazdasági igazgatóhelyettes – Túri Zoltán

Felnőttoktatási vezető – Ötvös Mária

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető – Szalai Gyöngyi

Természetismereti munkaközösség-vezető – Bencsik Zoltán

Kézműves munkaközösség-vezető – Kis Zoltán

Gondnokságvezető – Ondrej Gyula

Tanügyigazgatási előadó – Corneáné Peszmeg Mónika