Az alább letölthető jelentkezési lapot kell visszajuttatni személyesen, e-mailon, vagy faxon a tanügyi titkárságra, illetve személyesen szükséges befáradni az adatok pontos egyeztetésére.