Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

A 9. évfolyam után 70 óra, a 10. évfolyam után 105 óra, a 11. évfolyam után pedig 140 óra, valamint a 13. évfolyam után 160 óra ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A továbbhaladás feltétele

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, mely 9-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokat, a 13. évfolyamot követően 8 órás munkanapokat jelent. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

Mikor kezdődik a nyári gyakorlat?

A szorgalmi időszak befejeztével, június közepén kezdődik.

A gyakorlat teljesítése

Egyénileg keresett gyakorlóhelyen, vagy az iskola által ajánlott gyakorlóhelyen, illetve intézményünkben lehetséges.
(Az első két esetben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kötünk.)

A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - t kell kötni.

Az Együttműködési megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.
A gyakorlatról a gyakorlati hely Foglalkozási naplót vezet.
A nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítéséhez feltétel az egészségügyi alkalmasság igazolása. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvos/házi orvos végezheti el.

A megállapodást az iskolát fenntartó és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti. Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.
 Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015. augusztus 28-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskolatitkárságára.

Milyen anyagi és bejelentési kötelezettséggel jár a tanulót foglalkoztató vállalkozásnak a megállapodás?

A Szakképzési Törvény 2015. június 12-től hatályos változása szerint: 

63. § (1) Pénzbeli juttatást köteles fizetni (...)
b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. § - ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére.”

Ez azt jelenti, hogy szakközépiskolai ágazati képzésnél a nyári gyakorlatra a tanulóknak jelen szabályozás alapján pénzbeli juttatást kell adni (
5119Ft/hét, minden megkezdett hétre, + étkezési hozzájárulást.)