Térítési díj

Térítési díjat fizet az a tanuló, aki a jogszabályban meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra nem jogosult. (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.) A térítési díj mértékéről, csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott kérvények és dokumentumok alapján – az iskola igazgatója dönt.