Miért jó a Kövessi iskola tanulójának lenni?

2020. november 09., 12:44

 

  1. Barátságos, családias légkör (Az egész iskola szellemiségét áthatja)
  2. Személyre szabott oktatás (Odafigyelünk a diákok egyéni sajátosságaira, egyéni különbségeire. Szükség esetén egyéni konzultációkat biztosítunk számunkra.)
  3. Kis létszámú osztályok (osztályaink átlag 20 fő alattiak, melyek lehetővé teszik a differenciált oktatást, a felzárkóztatást, az egyéni képességfejlesztést és egyéni odafigyelést a diákokra.)
  4. Nem csak a tananyag a fontos, a diák is (Fontosnak tartjuk a tananyag átadását a diákoknak, de közben odafigyelünk a mentális állapotukra is. Egy pozitív életszemléletű diáknak is lehet rossz napja, de ha valakinél hosszabb ideje elnyúló levertséget, szorongást tapasztalunk, akkor az iskola pszichológusához irányítjuk.
  5. Valóban elhivatott tanárok oktatnak és nevelnek (Nem csak papíron állítjuk ezt, hanem a valóságban is ez van. Tanáraink döntő többsége hosszú évek óta ebben az iskolában dolgozik, mert ők tényleg azt az elvet vallják, hogy a tananyagot nem csak leadni kell, hanem először a tantárgyat megszerettetni a tanulókkal, miközben őket is megismerjük.)
  6. A diákokat partnereknek tekintjük (Szünetekben mindig nyitva áll a tanári ajtaja a tanulók előtt. A pedagógusok sokat tartózkodnak a tanulók között, sokat beszélgetnek velük, ez által jól megismerjük őket, amire építeni tudunk)
  7. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése szakemberekkel (Nem csak papíron, hanem a valóságban is megtartjuk a szakértői papírral rendelkező diákok fejlesztését. A tanárok is tudják, hogy melyik diák milyen problémával küzd, és betartják a szakértő utasításokat pl. szóbeli felet, vagy az írásbeliség mellőzése, hosszabb felkészülési idő biztosítása, különleges eszközök használatára való lehetőség stb.)
  8. Képességfejlesztés, jövőkép alakítás (megismerve a diákok egyéni képességeit, differenciált formában fejlesztjük őket, pályaorientációs foglalkozásokat, beszélgetéseket folytatunk velük tanórai keretben, és kötetlen formában.)
  9. Pozitív énkép kialakítása az önbizalommal küszködő diákoknál (Sok éves tapasztalat mondatja velünk, hogy igen sok diák küzd önértékelési problémákkal. Iskolánk megalapítása óta vezérel minket az az elv, hogy a jó tulajdonságaikat kell erősíteni a tanulókban, nem pedig a rosszat. Közhely, de ha valakinek gyakran mondják, hogy rossz vagy, nem viszed semmire, előbb-utóbb elhiszi magáról, hogy semmit nem ér, és akkor lesz igazán deviáns.)
  10. A pozitív személyiségjegyek erősítése, erre való építés (Hasonlóan az előző ponthoz, fontos számunkra, hogy jó szakembereket és jó embereket bocsátsunk utukra. Ha a jó tulajdonságokat erősítjük meg a diákokban és erre építünk, akkor elhiszik, hogy ők is érnek valamit, ők is értékes emberek, és valóban azzá is válnak.)