Beiskolázási tudnivalók a 2020/2021-es tanévre

2019. november 11., 09:55

Iskolánk bemutatkozó kisfilmje:

https://www.youtube.com/watch?v=itaZk0AO50A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cVclr6Apm1t5Z-ffkgyOd_T8SOkOQgxS4RVX7k9tDP2q5EY8ylMOsMqA

 

Felvételi Tájékoztató 2020-2021 tanévre

Kövessi Erzsébet Baptista Középiskola

Igazgató: Molnár Szabó László

Cím (Székhely): 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21.

Tel/Fax.: 06-1-283-0951

E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Web: http://kovessi-erzsebet.baptistaoktatas.hu/

OM azonosító: 038245

Feladatellátási hely kódja: 004

0001 gimnázium
4 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0002 szociális szakasszisztens

szakgimnázium (technikum)*
5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
szociális ágazat
a megszerezhető szakképesítés: szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

0003 cukrász

szakgimnázium (technikum)*
5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0004 pincér

szakközépiskola (szakképző iskola)*
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
vendéglátóipar ágazat
a megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember

0005 asztalos

szakközépiskola (szakképző iskola)*
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
faipar ágazat
a megszerezhető szakképesítés: asztalos

0006 fonottbútor-készítő

szakközépiskola (szakképző iskola)*
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
képző- és iparművészet ágazat
a megszerezhető szakképesítés: népi kézműves (fonottbútor készítő szakmairány)

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai

 

Gimnázium

utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye

utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye

kölcsönös szimpátia és egymásnak való megfelelés (motivációs beszélgetés alapján)

Szakképzés

utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye

utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye

kölcsönös szimpátia és egymásnak való megfelelés (motivációs beszélgetés alapján)

pálya- és egészségügyi alkalmasság

Technikum

utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye

utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye

kölcsönös szimpátia és egymásnak való megfelelés (motivációs beszélgetés alapján)

pálya- és egészségügyi alkalmasság

A jelentkezés módja

 Az intézménybe - a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje szerint - a központilag kialakított jelentkezési lapon lehet felvételi kérelmet benyújtani. A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2020. február 19.

Új tanulmányi területek felvételére és az eredetileg leadott rangsor módosítására előzetes egyeztetés után van lehetőség, melynek határideje: 2020. március 19-20.

Felvételi szakasz

A középiskolai – szakközépiskolai, szakgimnáziumi - tanulmányok megkezdésének alapfeltétele a sikeres motivációs beszélgetés.

A jelentkezőknek az egységes követelmények szerint szervezett időpontig motivációs beszélgetésen kell megjelennie.

Intézményünkben nem tartunk központi írásbeli felvételi vizsgát. A tanulók felvételét az általános iskolai eredmények alapján és a motivációs beszélgetéseken elhangzottak alapján állapítjuk meg.

A „Motivációs beszélgetés”

A Felvételi Bizottság a tanulók legfontosabb személyiségjegyeit, érzelmi világát, kommunikációs készségét, viselkedéskultúráját vizsgálja. Nyitottak vagyunk minden hozzánk jelentkezővel szemben, célunk, hogy megtaláljuk a neki megfelelő képzési formát.

A jelentkező tanulók elbírálásának szempontjai és arányai

 A teljesítmény értékelésének módja:

Az általános iskolai eredmények közül a 7. osztályos év végi osztályzatokat valamint a 8-os félévi eredményeket vesszük figyelembe. A következő tantárgyak eredményeit kiemelten kezeljük: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

Jogorvoslati eljárás

A jelentkezés elutasítása esetén a tanuló, illetve annak képviselője a döntés ellen tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet az intézményfenntartó képviselőjénél:

Az intézmény fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Fenntartó képviselője: Szabó Csaba oktatási igazgató

Fenntartó címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.