(8. osztály elvégzése után, 3 éves képzés)

Egy, a megrendelőtől függő bár, de kreatív, kézügyességet, tisztaságot és precizitást igénylő szakma. A szakmára jelentkező tanulók - mivel hiányszakmáról van szó - ösztöndíjban részesülnek, mely évfolyamtól és tanulmányi átlagtól függően 10-30 ezer forint havonta.