A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program: